Информатори о раду Прекршајног суда у Неготину

Основни подаци о Прекршајном суду у Неготину и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Неготину
Адреса Прекршајног суда у Неготину 19300 Неготин, Краљевића Марка 2
ПАК 614603
Матични број: 17774093
ПИБ: 106399318
Телефон Прекршајног суда у Неготину 019 542–864
e-mail Прекршајног суда у Неготину prekrsajingt@open.telekom.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 11.02.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 12.04.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 25.08.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 06.02.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 06.07.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 09.02.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 31.12.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 31.12.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 13.08.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 03.07.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 31.12.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 31.12.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 27.12.2011. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину ажуриран 24.12.2010. године Ms Word Pdf