Informatori o radu Prekršajnog suda u Negotinu

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Negotinu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Negotinu
Adresa Prekršajnog suda u Negotinu 19300 Negotin, Kraljevića Marka 2
PAK 614603
Matični broj: 17774093
PIB: 106399318
Telefon Prekršajnog suda u Negotinu 019 542–864
e-mail Prekršajnog suda u Negotinu prekrsajingt@open.telekom.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 11.02.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 12.04.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 25.08.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 06.02.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 06.07.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 09.02.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 31.12.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 31.12.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 13.08.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 03.07.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 31.12.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 31.12.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 27.12.2011. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Negotinu ažuriran 24.12.2010. godine Ms Word Pdf